Aktualności

Polskie Towarzystwo Neurochirurgów
Oddział Wielkopolski
60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49
e-mail: klinikanch@op.pl
                                                                                                                                          Poznań, dnia 12 kwietnia 2018 r.


    Uprzejmie zapraszam na Zebranie Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, które odbędzie się w piątek dnia 20 kwietnia 2018 r. o godzinie 13:00. Spotkanie odbędzie się w sali seminaryjnej im. Profesora Hieronima  Powiertowskiego w Katedrze i Klinice Neurochirurgii.

Program zebrania:
1.Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe w neurochirurgii. Dr med. Lidia Wiechecka – Metzler.
2.Pomiary, monitorowanie ciśnienia  i temperatury wewnątrzczaszkowej.
3.Wykorzystanie  proszku hemostatycznego (kolagen, siarczan chondroityny, trombina)  i żelu hamującego zrosty pooperacyjne w chirurgii kręgosłupa. Narzędzia neurochirurgiczne wielo-  i jednorazowego zastosowania.  Rafał Makowski -  przedstawiciel firmy IMC IMPOMED CENTRUM S.A.
3.Składki członkowskie. Prof. dr. hab. med. Włodzimierz Liebert (członek zwyczajny: 180 zł., członek nadzwyczajny: 120 zł.)
4.Sprawy organizacyjne.

Roman Jankowski
Przewodniczący Oddziału Wlkp. PTNch