"Z dziejów poznańskiej neurochirurgii 1952-1997"

Okładka

 

"Z DZIEJÓW POZNAŃSKIEJ NEUROCHIRURGII" (PDF)
Dr med. Wiesław Kukla

Wydawnictwo Akademii Medycznej
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Poznań 1998