< Cofnij

Zebrania sprawozdawczo – wyborcze w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk.

W miesiącu grudniu 2017 roku i styczniu 2018 r. odbywały się zebrania sprawozdawczo – wyborcze  w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk.

W nowej kadencji V-ce Przewodniczącym Wydziału Nauk Medycznych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk został prof. dr hab. med. Roman Jankowski, sekretarzem dr med. Anna-Maria Barciszewska.