Granty

2013 ROK

Stanisław Nowak, Jan Barciszewski, Anna-Maria Barciszewska. Grant Aparaturowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. „Program wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej” pt. "Wyposażenie aparaturowe do badań klinicznych w zakresie molekularnego leczenia złośliwych nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u ludzi dorosłych". W ramach projektu w Katedrze i Klinice Neurochirurgii powstała Pracownia Obrazowania Śródoperacyjnego.

2015 ROK

Norbert Wasik,opiekun naukowy - Roman Jankowski. „Diamentowy Grant”. Temat "Rola białka HMGB1 w patogenezie wtórnych zmian niedokrwiennych mózgowia po krwawieniu podpajęczynówkowym".