Materiały dydaktyczne

PRZEWODNIKI
» V rok, Wydział Lekarski I, 2018/2019
» VI rok, Wydział Lekarski I, 2018/2019, część 1
» VI rok, Wydział Lekarski I, 2018/2019, część 2
» Neurosurgery, 5 year, 6MD, 2018/2019
SYLABUSY
» Fizjoterapia, Wydział Nauk o Zdrowiu, stacjonarne, 2018/2019
PODRĘCZNIKI

WYDZIAŁ LEKARSKI I, ROK V i VI

Obowiązujące:

- Garden OJ, Bradbury AW, Forsythe JLR, Parks RW. Chirurgia. Podręcznik dla studentów. Elsevier Urban&Partner 2009.

- Lindsay K.W., Bone I., Fuller G. Neurologia i neurochirurgia. Seria Podręczników ilustrowanych, Elsevier Urban&PartnerWrocław 2013.

- Liberski PP, Kozubski W, Biernt W, Kordek R. Neuroonkologia kliniczna, Czelej 2011.

Uzupełniające:

- Greenberg MS. Handbook of Neurosurgery, Thieme 2016.

- Baehr M, Frotscher M. Duus' Topical Diagnosis in Neurology: Anatomy, Physiology, Signs, Symptoms. Thieme 2012.

- Harat M. Neurochirurgia czynnościowa, Drukarnia TOM2007.

- Ząbek M. Zarys neurochirurgii. PZWL 1999.

- Schirmer M. Neurochirurgia, Elsevier Urban&Partner 1998.

FIZJOTERAPIA

Obowiązujący:

- Lindsay K.W., Bone I., Fuller G. Neurologia i neurochirurgia. Seria podręczników ilustrowanych, Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2013.

Uzupełniający:

- Koszewski W. Bóle kręgosłupa i ich leczenie. Termedia Wydawnictwa Medyczne Poznań 2012.

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Obowiązujący:

- Garden OJ, Bradbury AW, Forsythe JLR, Parks RW. Chirurgia. Podręcznik dla studentów. Elsevier Urban&Partner 2009.

Uzupełniający:

- Lindsay K.W., Bone I., Fuller G. Neurologia i neurochirurgia. Seria podręczników ilustrowanych, Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2013.

NEUROSURGERY, 5 YEAR, 6MD

Obligatory:

- Lindsay K.W., Bone I., Fuller G. Neurology and Neurosurgery illustrated. Elsevier 2011.

Complementary:

- Greenberg MS. Handbook of Neurosurgery, Thieme 2016.

- Baehr M, Frotscher M. Duus' Topical Diagnosis in Neurology: Anatomy, Physiology, Signs, Symptoms. Thieme 2012.

PHISIOTHERAPY IN NEUROSURGERY, 5 YEAR

Obligatory:

- Lindsay K.W., Bone I., Fuller G. Neurology and Neurosurgery illustrated. Elsevier 2011

Complementary:

Greenberg MS. Handbook of Neurosurgery, Thieme 2016.