PTNCH

Nasza misja

Pogłębiamy wiedzę w zakresie nauk związanych z układem nerwowym, w szczególności chirurgią układu nerwowego.

Wspieramy badania i prace naukowe w tym zakresie, podnosimy wiedzę fachową członków.

Współpracujemy z innymi towarzystwami naukowymi krajowymi i zagranicznymi oraz innymi organizacjami opieki zdrowotnej w zakresie zadań związanych z neurochirurgią.

 

Neurologia i Neurochirurgia Polska - Polish Journal of Neurology and Neurosurgery

 

PREZES POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROCHIRURGÓW

Prof. dr hab. med. Marcin Roszkowski

 

SEKRETARIAT PTNCH

Klinika Neurochirurgii WUM
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
22 599 15 75 / 22 599 25 75
22 599 15 74
ptnch.sekretariat@gmail.com

 

KONSULTANT KRAJOWY NEUROCHIRURGII

Prof. dr hab. Tomasz Trojanowski

Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. K. Jaczewskiego 8 (SPSK 4), 20-090 Lublin
081 724 41 76
081 724 45 28
t.trojanowski@am.lublin.pl

 

Celem działania Towarzystwa jest:

 1. Pogłębianie wiedzy w zakresie nauk związanych z układem nerwowym, w szczególności chirurgia układu nerwowego oraz popieranie badań i prac naukowych w tym zakresie
 2. Podnoszenie wiedzy fachowej członków
 3. Współpraca z Polską Akademia Nauk, z Polskim Towarzystwem Neurologicznym oraz innymi towarzystwami naukowymi krajowymi i zagranicznymi
 4. Współpraca z Izbami Lekarskimi, związkami zawodowymi i innymi organizacjami służby zdrowia w zakresie zadań związanych z neurochirurgią
 5. Reprezentowanie neurochirurgii polskiej w kraju i za granicą
 6. Krzewienie zasad deontologii lekarskiej 

Cele powyższe Towarzystwo realizuje przez:

 1. Organizowanie krajowych i międzynarodowych zjazdów naukowych
 2. Urządzanie przynajmniej raz w roku posiedzeń naukowych
 3. Organizowanie publicznych odczytów i wykładów
 4. Wydawanie czasopism, przy czym Towarzystwo ma prawo wydawać własne czasopismo naukowe w zakresie neurochirurgii lub wspólnie z innymi towarzystwami naukowymi w kraju oraz brać udział w wydawaniu czasopism międzynarodowych z zakresu neurochirurgii
 5. Wyrażanie stanowiska i opinii oraz składanie wniosków odpowiednim władzom w sprawach związanych z neurochirurgią. W szczególności władze Towarzystwa mają prawo i obowiązek uczestniczenia w obsadzaniu fachowych stanowisk neurochirurgicznych
 6. Przynależność do Europejskiego i światowego Stowarzyszenia Towarzystw Neurochirurgicznych
 7. Ogłaszanie konkursów i przyznawanie nagród za prace naukowe
 8. Prowadzenie działalności usługowo-gospodarczej w celu pomnożenia środków finansowych