Personel

Pracownicy Oddziału Klinicznego Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Leczenia Chorób Naczyniowych Centralnego Układu Nerwowego:

Imię i Nazwisko Stanowisko Zdjęcie
Prof. dr hab. med. Roman Jankowski Kierownik
Prof. dr hab. med. Włodzimierz Liebert Zastępca
Prof. dr hab. med. Robert Juszkat Kierownik Katedry Radiologii UM, neuroradiolog
Imię i Nazwisko Stanowisko Zdjęcie
Dr med. Bartosz Sokół Starsz asystent   
Dr hab. med. Anna-Maria Barciszewska Starsz asystent  
Lek. Alfred Kopras Starsz asystent  
Dr med. Hanna Płotast Specjalista anestezjolog
Imię i Nazwisko Stanowisko Zdjęcie
Lek. Katarzyna Stanisławska Rezydent, radiologia, neuroradiologia  
Lek. Wojciech Niwiński Rezydent  
Lek. Norbert Wąsik Rezydent  
Lek. med. Barbara Bogajewska Rezydent  
Mgr Ewa Laskowska Neuropsycholog, logopeda  

Lekarze zatrudnieni na dyżurach kontraktowych

Imię i Nazwisko Stanowisko Zdjęcie
Dr med. Bugumiła Stachowska - Tomczak  Lekarz zatrudniony na dyżury kontraktowe  
Dr med. Anna Jażdżewska  Lekarz zatrudniony na dyżury kontraktowe  
     
Imię i Nazwisko Stanowisko Zdjęcie
Dr n. med. Danuta Garczyk Pielęgniarka oddziałowa
Beata Przybyła Pielęgniarka koordynująca Pododdział K2  
Mgr Stanisław Chlebek Pielęgniarz koordynujący Pododdział K3
Mgr Janusz Woźniak Pielęgniarz oddziałowy Bloku Operacyjnego
 
Halina Gruszczyńska Dietetyk  
Katarzyna Jóźwiak Statystyk medyczny  
Dominika Kaczmarek
Sekretarka medyczna  

Personel pielęgniarski i ratownicy medyczni Pododdziału K2

Imię i Nazwisko Zdjęcie
Anna Błaszczyk  
Aleksandra Dorożko  
Mgr Daria Melka  
Mgr Beata Rabieko  
Urszula Szeligowska  
Agata Sztark  
Stanisława Zając  
Sylwia Zawal-Dworzyńska  
Ilona Dyoniziak-Banach  
Kostrzewska Marta  
Wrzalska Katarzyna
Walkowiak Magdalena  
 Kubiak Oliwia  

Personel pielęgniarski Pododdziału K3

Imię i Nazwisko Zdjęcie
Violetta- Magdalena Adamczak  
Alicja Baran  
Mgr Aneta Szmyt-Bryza  
Jolanta Kaczmarek
Mgr Sylwia Leśniczak  
Liliana Pierzchlewicz  
Katarzyna Ucińska  
Violetta Stawicka  
Macioszek Beata  
 Ołdakowski Cezary  

Opiekunowie medyczni, sanitariusze, salowi

Imię i Nazwisko Zdjęcie
Justyna Maciejewska  
Maria Tomczak  
 Musiela Barbara  

Personel pielęgniarski Bloku Operacyjnego Oddziału Klinicznego Neurochirurgii i Neurotraumatologii: Instrumentariuszki

Imię i Nazwisko Zdjęcie
Katarzyna Hytra  
Mgr Anna Kanoniczak  
Karolina Korytowska  
Joanna Nowaczyk  

Opiekunki medyczne, sanitariuszki

Imię i Nazwisko Zdjęcie
Małgorzata Zoracka  
Irena Stachowiak  
Małgorzata Śniegocka