Oddział Wielkopolski

Adres:
Katedra i  Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

tel.: 618691422
fax: 618691430
e-mail: klinikanch@op.pl

 

ZARZĄD ODDZIAŁU:

Prezes Oddziału - Prof. dr hab. med. Roman Jankowski

V-ce Prezes Oddziału - Dr med. Bartosz Sokół

Skarbnik - Prof. dr hab. med. Włodzimierz Liebert

Sekretarz - Dr med. Anna Jażdżewska

Przewodniczący Komisji Historycznej - Dr med. Wiesław Kukla

Członek Komisji Historycznej - Lek. med. Jeremi Kościński

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Dr med. Katarzyna Nowakowska

Członkowie Komisji Rewizyjnej - Lek. med. Leszek Kocur, Dr med. Renata Czekanowska-Szlandrowicz

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego - Dr med. Grzegorz Waliszek

Członek Sądu Koleżeńskiego - Lek. med Alfred Kopras

Członkowie Zarządu - Prof. dr hab. med. Robert Juszkat, Dr med. Anna-Maria Barciszewska


CZŁONKOWIE ODDZIAŁU:

 1. Dr med. Anna Maria Barciszewska - abarcisz@man.poznan.pl           
 2. Lek. med. Jan Bieliński - italiano55@poczta.onet.pl
 3. Dr med. Tomasz Blok - tomb745@gmail.com; tblok@szpital-strusia.poznan.pl
 4. Lek. med. Piotr Borowski
 5. Lek. med. Krzysztof Borowiec - krzysztof-borowiec@wp.pl
 6. Dr med. Grzegorz Brzezicki - brzezicki@gmail.com
 7. Dr med. Renata Czekanowska-Szlandrowicz
 8. Dr med. Piotr Czyżewski - pczyzewski@szpital-poznan.pl
 9. Lek. med. Ziemowit Dobrzycki - dobrz@poczta.onet.pl
 10. Dr med. Jacek Janicki - jacjanic@interia.pl
 11. Prof. dr hab. med Roman Jankowski - klinikanch@op.pl
 12. Dr med. Krzysztof Jarmusz - kjarmusz@wp.pl
 13. Dr med. Anna Jażdżewska - ajazdz@o2.pl
 14. Lek. med. Grzegorz Józwiak - gregburz@interia.plProf. 
 15. Prof. hab. med. Robert Juszkat - robertju@wp.pl
 16. Lek. med. Przemysław Kloczkowski
 17. Lek. med. Leszek Kocur - nch@onet.eu
 18. Lek. med. Bartłomiej Kopaczewski - mkopa6@wp.pl
 19. Lek. med. Alfred Kopras - koprasalfred@wp.pl
 20. Lek. med. Jeremi Kościński - jeremikoscinski@gmail.com
 21. Dr med. Wiesław Kukla - 3900843@pharmanet.com.pl
 22. Lek med. Remigiusz Kułakowski - life@wp.pl
 23. Prof. hab. med. Włodzimierz Liebert - liebert@poczta.onet.pl
 24. Dr med. Jakub Moskal - jmoskal@poczta.fm
 25. Lek. med. Wojciech Niwiński - niwinski.wojciech@gmail.com
 26. Dr med. Katarzyna Nowakowska - zborowo2@wp.pl
 27. Lek. med. Wojciech Orczyk - w.orczyk@wp.pl
 28. Dr med. Rafał Piestrzeniewicz - rapie@wp.pl
 29. Dr med. Jarosław Poleszczuk
 30. Lek. med. Szymon Przezbór - szym7@tlen.pl
 31. Lek. med. Wiesław Skowroński
 32. Dr med. Sławomir Smól - ssmol@szpital-strusia.poznan.pl
 33. Lek. med. Jakub Soboń - kusobub@gimail.com
 34. Dr med. Bartosz Sokół - sokol@ump.edu.pl
 35. Dr med. Bogumiła Stachowska -Tomczak - bogumila.tomczak@wp.pl
 36. Lek. med. Katarzyna Stanisławska - kasia.stanislawska@wp.pl
 37. Lek. med. Jacek Stankowski - stankowski.jacek@yaho.com
 38. Dr med. Krzysztof Strzyżewski - strzyzew@wp.pl
 39. Lek. med. Jerzy Szebiotko - nch@onet.pl
 40. Dr med. Grzegorz Waliszek - grzewal@polbox.com; gwaliszek@wp.pl
 41. Dr med. Michał Wieloch - mwieloch@szpital-strusia.poznan.pl
 42. Dr med. Piotr Winkler - piotrwinkler@wp.pl
 43. Prof. hab. med. Ryszard Żukiel - rzukiel@gmail.com