Skład osobowy

Pracownicy Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii:

IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA ZDJĘCIE
Prof. dr hab. med. Roman Jankowski Kierownik  
Prof. dr hab. med. Włodzimierz Liebert Zastępca  
Dr med. Bartosz Sokół Adiunkt
Dr hab. med. Anna-Maria Barciszewska Adiunkt  
Lek. med. Norbert Wąsik Asystent  

Pracownicy zatrudnieni na etatach szpitala:
Dr med. Hanna Płotast Specjalista anestezjolog Zdjęcie
Lek. med. Alfred Kopras Starszy Asystent  
Lek. med. Wojciech Niwiński Asystent  
Lek.med. Barbara Bogajewska Asystent  
Mgr Ewa Laskowska Asystent - neuropsycholog, logopeda