Studenckie Koło Naukowe

ROK AKADEMICKI 2019/2020:

Przewodniczący Koła:
Karol Wdowiński - student VI roku Wydziału Lekarskiego - wdowińskikarol@gmail.com

Opiekun Koła:
prof. dr hab. med. Roman Jankowski - klinikanch@op.pl

Tematyka:

  1. Pleomorfizm genów u chorych leczonych operacyjnie z powodu guzów mózgu.
  2. Diagnostyka molekularna glejaków mózgu – możliwości modyfikacji leczenia.
  3. Badanie ekspresji receptora 3 fosforanu sfingozyny-1 – w astrocytach guzów centralnego układu nerwowego.
  4. Zagadnienia związane z następstwami krwawienia podpajęczynówkowego z pękniętych tętniaków mózgu.
  5. Urazowe uszkodzenie rdzenia kręgowego. Możliwości leczenia.
  6. Przerzuty nowotworowe do kręgosłupa – możliwości leczenia.
  7. Ocena odległych wyników leczenia choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa.
  8. Omawianie wybranych przypadków.
  9. Prelekcje na tematy dotyczące aktualnych zainteresowań.

Miejsce spotkań: sala seminaryjna im. H. Powiertowskiego w ustalone wtorki o godz. 19.00 (1 raz w miesiącu)

 

Historia:
Pierwsza studencka grupa robocza neurochirurgiczna przy Katedrze i Klinice Neurochirurgii działa w latach 1952-1954 r., a jej opiekunem był dr Jan Subczyński. W późniejszym okresie czasu dużą aktywność w studenckim ruchu naukowym przy Klinice Neurochirurgii wykazali się: Prof. Zdzisław Huber, dr hab. Ryszard Żukiel i dr hab. Włodzimierz Liebert. W 1976 roku powstało Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Neurochirurgii. Opiekunem koła do 1985 roku był prof. Bronisław Stachowski. Od 1985 roku do dnia dzisiejszego opiekunem jest dr hab. Roman Jankowski. Kolejno przewodniczącymi Koła Naukowego, od roku 1976 byli: Wanda Siemiątkowska, Grażyna Biskupska, Roman Jankowski, Alfred Kopras, Anna Popiel, Krzysztof Bućko, Dariusz Tertoń, Wojciech Skrzypczak, Piotr Orchowski, Krystian Pawlak, Tomasz Blok, Radosław Baraniak, Karol Balcerkiewicz, Bartosz Sokół, Grzegorz Brzezicki, Piotr Guźniczak, Grzegorz Anczykowski, Łukasz Zadka, Wojciech Nowak, Agnieszka Brychcy, Norbert Wąsik, Marek Walkowiak, Kamil Bączyk.

Działalność naukowa:
» Wykaz publikacji