Studenckie Koło Naukowe

ROK AKADEMICKI 2017/2018:

Przewodniczący Koła:
Aleksandra Gałwa - studentka VI roku Wydziału Lekarskiego - aleksandra.galwa@gmail.com

Opiekun Koła:
prof. dr hab. med. Roman Jankowski - klinikanch@op.pl

Tematyka:
1. Oznaczanie parametrów łańcucha oksydacyjnego i spektroskopia MR (in vitro) w materiale przepuklin krążka międzykręgowego u chorych leczonych operacyjnie.
2. Pleomorfizm genówu chorych leczonych operacyjnie z powodu guzów mózgu.
3. Ocena odległych wyników leczenia choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa.
4. Zagadnienia związane z następstwami krwawienia podpajęczynówkowego z pękniętych tętniaków mózgu.
5. Omawianie wybranych przypadków.
6. Diagnostyka molekularna w przerzutach nowotworowych do mózgu.
7. Prelekcje na tematy zgodne z aktualnym zainteresowaniem.

Miejsce spotkań:
sala seminaryjna im. H. Powiertowskiego - w ustalone wtorki o godz. 19.00 (1 raz w miesiącu)

Historia:
Pierwsza studencka grupa robocza neurochirurgiczna przy Katedrze i Klinice Neurochirurgii działa w latach 1952-1954 r., a jej opiekunem był dr Jan Subczyński. W późniejszym okresie czasu dużą aktywność w studenckim ruchu naukowym przy Klinice Neurochirurgii wykazali się: Prof. Zdzisław Huber, dr hab. Ryszard Żukiel i dr hab. Włodzimierz Liebert. W 1976 roku powstało Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Neurochirurgii. Opiekunem koła do 1985 roku był prof. Bronisław Stachowski. Od 1985 roku do dnia dzisiejszego opiekunem jest dr hab. Roman Jankowski. Kolejno przewodniczącymi Koła Naukowego, od roku 1976 byli: Wanda Siemiątkowska, Grażyna Biskupska, Roman Jankowski, Alfred Kopras, Anna Popiel, Krzysztof Bućko, Dariusz Tertoń, Wojciech Skrzypczak, Piotr Orchowski, Krystian Pawlak, Tomasz Blok, Radosław Baraniak, Karol Balcerkiewicz, Bartosz Sokół, Grzegorz Brzezicki, Piotr Guźniczak, Grzegorz Anczykowski, Łukasz Zadka, Wojciech Nowak, Agnieszka Brychcy, Norbert Wąsik, Marek Walkowiak, Kamil Bączyk.

Działalność naukowa:
» Wykaz publikacji