Profil Kliniki - działalność usługowa

ZAKRES ŚWIADCZEŃ
» Urazy czaszkowo-mózgowe
» Choroby naczyniowe centralnego układu nerwowego
» Nowotwory wewnątrzczaszkowe
» Biopsja stereotaktyczna mózgu
» Guzy przysadki mózgowej
» Chirurgia podstawy czaszki
» Chirurgia kręgosłupa
» Głęboka stymulacja mózgu (Deep Brain Stimulation, DBS)
» Stymulator nerwu błędnego
» Stymulacja rdzenia kręgowego
» Krioablacja